OM NCHA

Föreningen


NCHA of Scandinavia är en ideell förening med organisationsnummer 802432-0668.

Föreningens ändamål är att främja uppvisning för allmänheten, samt att utveckla ryttarens och cuttinghästens egenskaper på såväl tävlingsbanan som i praktiskt rancarbete.

Föreningen har till uppgift att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för westernridning samt stärka cuttingklassernas ställning på tävlingar.

Vi är en medlemsförening under NCHA - National Cutting Horse Association, USA


Styrelsen 2024


Ordförande: Torbjörn Johansson
Vice ordförande: Mats Jannebring
Sekreterare: Sophia Dahlgren
Kassör: Emilia Johansson

Ledamot: Ellen Löf
Ledamot: Malin Sjutti
Ledamot: Martin Langels

Suppleant: Robert Lagergren
Suppleant: Daniel Henriksson
Suppleant: Gunilla Herre


Revisor

Rosie Billgren


Revisorsuppleant

Carola Iderud


Valberedning

Christer Pitkänen, sammankallande
Kerstin Löf

Göran Lindström


Postmottagare:

Emilia Johansson

Sandtorp 224

65597 Molkom
Föreningens stadgar


Årsmöteprotokoll 2024
Årsmöteprotokoll 2023

Årsmöteprotokoll 2022

Årsmöteprotokoll 2021

Årsmöteprotokoll 2020

Årsmöteprotokoll 2019

Årsmöteprotokoll 2018

Årsmöteprotokoll 2017


National Cutting Horse Association

En av världens snabbast växande ridsporter – cutting erbjuder fantastiska upplevelser i form av spänning och dramatik för såväl hästar som ryttare men också för publiken som tittar.


Utmaningen i att skilja ut en kalv från hjorden, sakta och försiktigt styra den till mitten av arenan och därefter, med fart och kontroll, start och stopp samt vändningar hindra den från att ta sig tillbaka till hjorden.


På tävlingsarenan visar hästen upp sina mycket väl utvecklade egenskaper såsom intelligens, förmåga till utbildning, avelsegenskaper – cowsence samt en otrolig skicklighet i att kombinera dessa färdigheter.


Många faktorer är viktiga för att utveckla hästen till en cutting-champion.

I tävling skall häst och ryttare jobba som ett team för att på bästa sätt visa upp sin förmåga att kunna läsa av kalven i dess rörelsemönster. Tävlingen börjar när ekipaget passerar tidslinjen och sakta närmar sig hjorden. Ryttaren har nu två och en halv minut till sitt förfogande för att visa upp sin häst efter bästa förmåga. Ekipaget har rätt till fyra medhjälpare, två herdholders samt två turnbacks.


Grundläggande principer om cutting


Att driva ut ett antal kalvar från hjordens "back fence" och därefter skilja ut ett ensamt djur och styra det till mitten av arenan.

Direkt efter att kalven är separerad och är ensam kvar framför ekipaget skall ryttaren sänka sin hand och låta hästen arbeta kalven med lösa tyglar. Hästens uppgift är att hindra kalven från att ta sig tillbaka till hjorden.